Nieuw Jeugdbestuur

Nieuw Jeugdbestuur

Ham United 2.0

Er beweegt veel achter de schermen, daarom deze korte update. Naast het hoofdbestuur hebben we binnen KFC Ham United nu ook een jeugdbestuur samengesteld.
Maat wat doet dat nieuwe jeugdbestuur nu eigenlijk?

  • Aanstellen van jeugdtrainers: al heel wat ploegen zijn ingevuld en enkele nieuwe trainers zijn aangeworven.
  • Het verder uitrollen, op punt stellen en opvolgen van het sportief (jeugd)beleid.
  • En uiteraard nog zoveel meer 😉