Gekwetst? Wat nu?

Gekwetst? Wat nu?

De KBVB heeft een “Federaal Solidariteitsfonds (FSF). Dit fonds verleent een financiële tussenkomst aan rechthebbenden die geldelijk nadeel hebben ondergaan door lichamelijke letsels ingevolge een voetbalongeval. Het volledige reglement van het FSF ligt ter inzage bij de club.

We willen u enkele zeer belangrijke punten daaruit meedelen.

 • Het formulier dat u van de club (clubverantwoordelijken of trainer/afgevaardigde van de ploeg) meekrijgt, laat u invullen door de eerste behandelende geneesheer.
 • Je vult zelf de bovenste helft in van het formulier.
 • Het volledig ingevulde formulier moet binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval, toekomen bij de KBVB. Bezorg het daarom (eventueel via je trainer of afgevaardigde) tijdig aan de verantwoordelijke (Frank Rietjens). Hij houdt je op de hoogte van de verdere stappen.

Het formulier kan je via onderstaande link downloaden:

 

 • Het ongeval moet zich voordoen op het terrein, in de neutrale zone, in de kleedkamers of op de weg van de kleedkamers naar het terrein en omgekeerd. Opgelet, is niet gedekt: een ongeval opgelopen op de weg naar het terrein, eveneens niet gedekt is een ongeval op private wegen en parkings van de club.
 • Als de behandelende geneesheer u geneesmiddelen voorschrijft, vraagt u aan de apotheker een kopie met de vermelding van de prijzen. Met rekeningen van dokter-, ziekenhuis- en kiné gaat u eerst naar uw mutualiteit. Daar krijgt u een afrekening die u bezorgt aan de clubverantwoordelijken. Ziekenhuisrekeningen kunnen wel al een afrekening zijn.
 • Het FSF betaalt enkel het verschil tussen het officieel ZIV-barema en de mutualiteitstussenkomst. (ZIV-barema is het officieel barema van de honoraria en de verpleegkosten cfr de nomenclatuur van gezondheidszorgen in uitvoering van de wetgeving. D.w.z., als de dokter meer aanrekent dat het ZIV-barema dan baseert het FSF zich enkel op het ZIV Barema. Iedere speler heeft de vrije keuze voor een behandelende medicus.)
 • Als u behandeling van een kinesist (rn/of fysiotherapeut) nodig heeft dan moet :
  • De sportieve inactiviteit van minstens 15 dagen zijn.
  • Iedere behandeling moet de toestemming van het FSF krijgen. Dus moeten wij een aanvraag insturen (staat soms als aangifte, door de geneesheer te vermelden). De beurten worden steeds met een veelvoud van 9 bepaald met een max. van 60 beurten per jaar per ongeval. Voor iedere verlenging van kiné (vermelde beurten formulier) dient men eerst toelating van KBVB te hebben, anders betaalt het FSF niets terug !
  • De behandeling mag maximum 2 dagen voor ontvangst van de aanvraag op de KBVB begonnen worden.
 • Het niet invullen van een ongevallenformulier betekent automatisch :geen dossier = geen geld!
 • Voor bepaalde zaken is er geen of een beperkte tussenkomst:
  • Speciale gips (synthetische gips is niet hetzelfde als gewone gips) : tussenkomst op voorwaarde dat de ZIV tussenkomt en een beperking van max. 3x het bedrag van ZIV
  • Loopzool: geen tussenkomst
  • Pushbrace : best een brace waarin de mutualiteit (met Rizivnr) tussenkomt dan is er een volledige tussenkomst: anders niets
  • Tandheelkunde: beperkte tussenkomst
  • Implantatiematerialen (osteosynthesemateriaal, weefsels van menselijke oorsprong, ed) als ZIV tussenkomt betaalt het FSF max. 80% van het bedrag dat na tussenkomst ZIV ten laste blijft van de verzekerde
  • De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen (oa cat.D, zalfjes ed) komen niet meer in aanmerking voor een tussenkomst vanwege het FSF
  • Bij hospitalisatie : tussenkomst op basis van gemeenschappelijke kamers
  • Ongevallen welke ook niet worden terugbetaald : verzwakking, beroerte, vallende ziekte, gevolgen van een heelkundige ingreep die voor het ongeval plaats had, tendinitis, pubalgie, letsels opgelopen door gevolg van het dragen van een bril.
 • Bij het einde van een kwetsuur bekomt u van clubverantwoordelijke een roze formulier dat uw behandelende geneesheer dient in te vullen (ondertekenen en afstempelen) die u hierbij als “genezen” verklaart. Ook dit formulier bezorgt u zo snel mogelijk aan de secretaris GC. Vanaf de herneming van de sportactiviteit worden alle tussenkomsten stopgezet. Wie onder verzekering en niet afgeschreven is, mag niet spelen!
 • Dossiers waarvoor 1 jaar lang geen stukken zijn binnengekomen, verjaren (geklasseerd).
 • Vervoerskosten van de plaats van het ongeval naar de kliniek en vandaar naar de woonplaats worden terugbetaald.
 • Vast bedrag dat afgetrokken zal worden van het “Federaal Solidariteitsfonds” is bepaald op 9,30 euro (remgeld) jaarlijks geïndexeerd.
 • De eventuele tegemoetkoming zal door onze club, zodra de betaling op onze rekening staat, uitbetaald worden.

Indien u nog vragen hebt of u hebt problemen met het invullen van het formulier, aarzel niet om contact op te nemen met de clubverantwoordelijken