Van trainers en bestuur

Van trainers en bestuur

Charter van de jeugdtrainers en het (jeugd)bestuur

Visie op de jeugdopleiding

De jeugdspelers van K.F.C. HAM UNITED opleiden en begeleiden op zo’n manier dat hun talent optimaal ontwikkeld wordt. Wij willen een kwalitatieve basisopleiding geven met als doel onze talenten te laten doorstromen naar de eigen eerste ploeg of naar andere ploegen in de hogere voetbalklassen. Dit willen we doen door het creëren van een krachtige leeromgeving met voldoende aandacht voor het recreatieve, maar ook het competitieve voetbalspel.

Basisfilosofie t.o.v. de jeugdopleiding en begeleiding

Wij wensen een jeugdopleiding aan te bieden op 2 niveaus :

 • Recreatief voetbal voor de spelertjes van de eigen gemeente. (gewestelijk niveau)
 • Competitief voetbal voor de meer talentvollere spelers uit de eigen gemeente en uit de naburige omstreken van Ham (provinciaal niveau). Dit provinciaal niveau willen we bereiken door het behalen van het A-label voor jeugdopleidingen.

Wij zijn een speler gerichte vereniging doordat :

 • De individuele ontwikkeling van de speler centraal staat.
 • Iedere speler op een kwalitatief hoogstaande wijze op sportief vlak begeleid wordt dankzij :
  • bekwame jeugdopleiders
  • de jeugdcoördinatie(bestuur) die de jeugdopleiders omkaderen en die waakt over het naleven van de opleidingsvisie van de club
 • Iedere speler kan trainen in de best mogelijke materiële omstandigheden.
 • Elke speler moet trainen en spelen in een ploeg waarin hij/zij op basis van zijn/haar talenten en gebreken in thuis hoort. Dit om te waarborgen dat iedere speler kans op succes heeft.
 • De wedstrijden en trainingen er zijn voor de jeugdspelers en NIET voor de ouders en bestuursmensen.
 • Discipline, teamspirit, sportieve uitdagingen, plezier en kameraadschap, in alle lagen van onze organisatie doordrongen zijn.
 • Op basis van onze filosofie zijn we in staat om onze opleidingspiramide (zie volgend blad) in stand te houden. Wij hebben als sportclub de ambitie om voetbal aan te bieden op gewestelijk en provinciaal niveau.

Het opstellen en uitvoeren van een jeugdopleidingsplan is een middel om onze ambitie waar te maken. Het opleidingsplan vormt eveneens een leidraad, een continu proces met ontwikkelingsdoelen en leerinhouden.

Hierbij mag ook het FUN element niet uit het oog verloren worden. Jonge kinderen, maar ook de oudere jeugdspelers komen naar de voetbaltraining om plezier te hebben, om te voetballen, om matchen te spelen. Ze willen het voetbal aanleren, door, vooral veel te voetballen.

Daarom moet elke aanwezige speler minstens 50% van de wedstrijd kunnen spelen.

Voetbaltraining geven staat deels ook gelijk aan opvoeden (FORMATION) :

 • De jeugdspeler verwerft menselijke waarden via het voetbalspel :
  • Respect voor de anderen : trainer, medespeler, tegenspeler, scheidsrechter, begeleiders, toeschouwers
  • Respect voor zichzelf : rust, verzorging, voeding
  • Respect voor het materiaal en de infrastructuur
 • De jeugdspeler leert neen zeggen tegen corruptie, drugsgebruik, racisme en geweld in het voetbal
 • De jeugdspeler speelt om te winnen maar leert ook verliezen
 • De jeugdspeler leert ook de spelregels van het voetbalspel na te leven
 • De jeugdspeler leert leefregels (= discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwerven
 • De jeugdspelers leren samenleven en samenwerken om sociale competenties te verwerven

Het is aan de (jeugd)bestuursleden om een zodanige omgeving te creëren dat deze doelstellingen kunnen verwezenlijkt worden, in samenwerking met jeugdcoördinatoren, jeugdopleiders en ouders.