Van supporters

Van supporters

Charter van de supporters van K.F.C. Ham United

 

  • Wij, supporters, maken van elke sportieve wedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match moge zijn.
  • Wij houden ons aan de regels van de sport, en aan de sportieve ethiek, meer bepaald ten aanzien van het scheidsrechters-corps, het bestuur, de spelers, alsook de supporters van de tegenstander.
  • Wij blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor ons gedrag.
  • Wij weigeren deel te nemen aan enige activiteit die onze veiligheid, en die van éénieder, in het gedrang zou brengen, of die de orde zou kunnen verstoren van een wedstrijd of verplaatsing.
  • Wij hebben respect voor de veiligheidsaanbevelingen, en voor die personen die ze trachten te garanderen.
  • Wij engageren ons ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing, te respecteren.
  • Wij weerhouden ons van enige vorm van racisme en xenofobie.
  • Ons devies is: “Wij supporteren VOOR K.F.C. HAM UNITED, NIET TEGEN de andere club(s)”
  • Wij engageren ons ertoe om ons te onthouden van provocerende reacties, voor, tijdens en na de wedstrijd.
  • Wij, supporters, gedragen ons als ambassadeurs van het voetbal, en respecteren de bovenstaande richtlijnen.