Inschrijven?

Inschrijven?

Inschrijving seizoen 2018-2019

Lidgeld :є210,00 (є180,00 per bijkomend gezinslid) 

voor deelname aan trainingen en wedstrijden U06 tot en met U17 (°2013 tem °2002).

De betaling kan gebeuren in 2 schijven: een eerste schijf van 110€ bij inschrijving, de tweede schijf van 100€ voor 15 augustus **.

**Uitgezonderd spelers van U06 en U07, die hun tweede schijf pas eind december moeten betalen.

Bedrag over te schrijven op rekening BE15 0682 4699 1430 BIC GKCCBEBB op naam van K.F.C. Ham United VZW met als vermelding “lidgeld naam speler en geboortejaar”.

Bestaande leden hebben tot 15 mei voorrang van inschrijving. Vanaf 15 mei worden de vrije plaatsen bij ploegen opengesteld voor nieuwe leden.

Bij nieuwe inschrijving of aansluiting in de loop van het seizoen :Om de organisatie van de bestaande ploegen en de sportieve ontwikkeling van de reeds aangesloten spelers/leden niet in het gedrang te brengen, zijn wij verplicht volgende maatregelen te nemen : Nieuwe jeugdspelers kunnen enkel deelnemen aan trainingen na voorafgaand contact met en toestemming van trainer of jeugdbestuur, en kunnen bij inschrijving/aansluiting enkel meetrainen en wedstrijden spelen als dit de organisatie van de bestaande ploeg niet in het gedrang brengt of als er een nieuwe ploeg kan gevormd worden.

Via onderstaande link kunnen bestaande leden wijzigingen van gegevens doorgeven en nieuwe leden zich inschrijven